Intră în cont
AvantajeCaracteristiciVersiuniCe spun clienţiiTurul aplicaţieiActualizări

Generale General Mai multe imagini

Tabloul de bord prezintă o gamă de informaţii despre personal, raportări, luna curentă, statele de plată şi starea bazelor de date.
Acest formular conţine datele despre firmă, de la cele de identificare până la cele de contact.
Aveţi posibilitatea de a crea mai multe conturi, fiecare cu diferite roluri şi privilegii.
VEMA PersSal vă ajută să efectuaţi repede şi uşor toate raportările necesare, electronic sau pe hârtie, iar apoi să înregistraţi numărul sub care acestea au fost preluate.
Nomenclatoarele conţin o cantitate mare de informaţii, de la coduri de boală la zilele libere.
Acest nomenclator conţine parametrii de calcul şi raportare cunoscuţi de aplicaţie.
Concediile medicale sunt o problemă pentru toţi contabilii, în afară de cei care folosesc VEMA PersSal.
Aici putem ţine evidenţa persoanelor aflate în concediu de îngrijire a copilului şi care sunt plătite de primărie
Puteţi înregistra prezenţa, iar pe baza acestor date să întocmiţi pontajele şi fişele colective de prezenţă.
Foaia colectivă de prezenţă centralizează evidenţa timpului de muncă a salariatului, a orelor suplimentare, orelor de noapte, concediu de odihnă, concedii de boală, maternitate, învoiri şi concedii fără salariu, absenţe nemotivate.

Fişe personal Fişe personal Mai multe imagini

Formularul principal de fişe personal. De aici putem controla centralizat toate datele personale sau de angajare.
Această secţiune conţine datele cu caracter general.
Valid, invalid de diferite grade
Stare civilă, livret militar, schimbări de nume
Persoane aflate în întreţinerea mai multor contribuabili
Copii, soţ/soţie care nu sunt în întreţinerea angajatului. Aceste date sunt informative.

Rapoarte Rapoarte Mai multe imagini

Rapoartele aplicatiei VEMA PersSal.

Salarii Salarizare Mai multe imagini

Formularul de pontaj salariu ne permite să introducem datele din foaia colectivă de prezenţă, în vederea calculării drepturilor salariale.
Utilizând opţiunea de preluare brut, putem introduce salariul brut independent de algoritmii folosiţi de program pentru calcularea acestuia.
Formularul de pontaj avans ne permite să introducem numărul de ore din prima jumătate a lunii pentru fiecare angajat, pe baza cărora programul va calcula automat avansul corespunzător.
Această opţiune se foloseşte în cazul în care se întocmesc separat state de plată a premiilor.