Intră în cont
AvantajeCaracteristiciVersiuniCe spun clienţiiTurul aplicaţieiActualizări

Versiunile aplicaţiei

VEMA PersSal este disponibil în două versiuni:

  • Standard, pentru care se percepe un abonament anual (pentru utilizare, întreţinere şi suport tehnic prin email sau telefon)
  • Lite, gratuită, având funcţionalităţi limitate, iar suportul tehnic gratuit este oferit doar pe forumul VEMA Calcul Electronic.
Caracteristici Standard Lite
Evidenţa personalului
Date personale yes yes
Date de angajare yes yes
NOU Foaia colectivă de prezenţă yes yes
Calcul salarii
Preluare pontaj, preluare brut, mixt yes yes
În regie yes yes
În acord yes no
Evidenţa adaosurilor (sporurilor) şi reţinerilor din salarii yes yes
Evidenţa veniturilor cumulate la veniturile salariale în vederea stabilirii difereitelor obligaţii yes yes
Calculul drepturilor pentru concedii medicale yes yes
Calculul drepturilor pentru concedii de odihnă yes yes
Evidenţa persoanelor aflate în concediu de creştere a copilului yes yes
Rapoarte
Situaţia vechimii personalului, Stat de funcţiuni, Lista personalului, Personal angajat în perioada…, Personal lichidat în perioada…, Lista persoanelor aflate în întreţinere, Istoricul salariilor de încadrare yes yes
Lista de avans chenzinal yes yes
Urmărirea premiilor acordate şi plătite pe stat de plată, separat de statele de salarii (lista premiilor) yes no
State de plată (fluturaşi, varianta restrânsă, varianta detaliată) yes yes
Centralizatorul salariului brut, Recapitulaţia salariilor, Situaţia adaosurilor la salarii, Situaţia reţinerilor din salarii, Centralizatorul obligaţiilor de plată yes yes
Lista prezenţă, Fişa individuală de salariu, Lista concediilor medicale yes yes
NOU Foaia colectivă de prezenţă yes yes
Situaţia efectuării concediilor de odihnă, Situaţia concediilor de odihnă yes no
Raportări
Raportare pe hârtie către FNUASS (concedii medicale şi anexe), CPAS, şomaj, ITM yes yes
Raportare electronică către FNUASS (concedii medicale şi anexe), CPAS, şomaj, ITM yes no
Raportare pe hârtie a fişelor fiscale yes yes
Raportare electronică a fişelor fiscale yes no
Editarea borderourilor şi generarea fişierelor pentru preluarea salariilor în conturile de card yes no
Nomenclatoare
Întreţinerea nomenclatoarelor (adaosuri, reţineri, venituri, locuri de muncă, funcţii, boli, judeţe, tranşe impozitare, tranşe vechime, deduceri personale, parametri, zile libere, lista valutelor, curs valutar) yes yes
Unelte
Încărcare automată pontaj avans yes yes
Salvare şi restaurare yes yes
Modificare salarii de încadrare yes yes
Crearea de noi firme (regim multisocietate) yes yes
Funcţionalităţi
Facilitatea de lucru în reţea yes yes
Lucru în regim multisocietate yes yes
Actualizare facilă a aplicaţiei yes yes
Suport tehnic
Prin telefon yes no
Prin email yes no
forum.vema.ro yes yes