Intră în contÎnregistrare
Descriere Comint Contab Facturi Finanţe Gesmarf Gesmat Mifix CAR

VEMA CAR

Evidenţa membrilor şi urmărirea împrumuturilor pentru Casele de Ajutor Reciproc

Realizează evidenţa membrilor CAR privind datele personale şi cele referitoare la locul de muncă. Ţine evidenţa fondurilor sociale pentru fiecare membru în parte, a împrumuturilor luate de aceştia, a datelor despre giranţi, precum şi încasarea ratelor. Permite evidenţa operaţiunilor prin casă şi prin bancă.


Asigură următoarele funcţionalităţi:

 • evidenţa membrilor CAR pe fişe de evidenţă şi locuri de muncă;
 • evidenţa cererilor de împrumut pe titulari, cu giranţi;
 • calculul soldului la împrumut şi la fondul social;
 • evidenţa operaţiunilor băneşti prin casă şi prin bancă;
 • calculul beneficiilor anuale pentru membrii CAR;
 • întocmirea registrului de casă pentru operaţiile cu numerar;
 • întocmirea jurnalelor de casă şi bancă;
 • calculul dobânzilor la împrumuturi şi a penalităţilor de întârziere la plata ratelor.

Rapoartele mai importante sunt:

 • Fişele de evidenţă a membrilor CAR;
 • Listele de reţineri planificate (rate care trebuie încasate) şi de reţineri efective (rate efectiv încasate);
 • Situaţia împrumuturilor acordate într-o lună;
 • Registrul de casă;
 • Lista beneficiilor anuale, care se acordă membrilor pentru fondul social;
 • etc.