Intră în contÎnregistrare
Descriere Comint Contab Facturi Finanţe Gesmarf Gesmat Mifix CAR

VEMA GESMAT

Gestiunea şi contabilitatea stocurilor de materiale (materii prime, materiale, obiecte de inventar în depozit, etc.)

Realizează urmărirea mişcării stocurilor de materiale, de la intrare şi până la ieşire incluzând recepţia, consumul, transferurile. Permite urmărirea în timp a mişcărilor, pe seama tranzacţiilor efectuate. Modulul asigură gestiunea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar în depozit, obiectelor de inventar în folosinţă. De asemenea, prin exportul de date către programe specializate, există posibilitatea efectuării de diverse analize.


Asigură următoarele funcţionalităţi:

 • evidenţa analitică şi sintetică a intrărilor pe fiecare gestiune, element material şi pe furnizor (surse de provenienţă);
 • evidenţa analitică şi sintetică a ieşirilor pe fiecare element material şi pe destinaţii (loc de folosinţă, comenzi, beneficiar);
 • evidenţierea în orice moment a situaţiei stocurilor;
 • emiterea notei de recepţie (pentru cumpărări de la intern sau extern);
 • emiterea notei de contabilitate a mişcărilor;
 • se pot utiliza metodele standard de evaluare a stocurilor şi de stabilire a preţurilor de ieşire (FIFO, LIFO, metoda identificării specifice);
 • permite reflectarea în timp a nivelului stocurilor şi a mişcărilor pentru diverse analize;
 • acolo unde condiţiile tehnice nu permit conectarea tuturor staţiilor la reţeaua de calculatoare (puncte de lucru sau filiale în alte localităţi), există posibilitatea lucrului cu acestea în mod neconectat (off line), urmând ca la diverse intervale de timp să fie transmise date de la/la aceste staţii.

Rapoartele mai importante sunt:

 • balanţa analitică a valorilor materiale;
 • situaţia mişcării materialelor într-o perioadă (fişa de magazie);
 • situaţia stocurilor la un moment dat;
 • situaţia intrărilor de la furnizori într-o perioadă dată;
 • situaţia ieşirilor într-o perioadă dată;
 • nota de contabilitate a mişcării valorilor materiale;
 • etc.