Intră în contÎnregistrare
Descriere Comint Contab Facturi Finanţe Gesmarf Gesmat Mifix CAR

VEMA MIFIX

Mijloace fixe

Realizează evidenţa mijloacelor fixe, de la intrarea lor în unitate şi punerea în funcţiune, până la ieşirea prin casare sau vânzare. Modulul permite evidenţierea transferurilor între diverse locuri de folosinţă şi calculul amortizării


Asigură următoarele funcţionalităţi:

  • evidenţa mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă şi categorii de mijloace fixe;
  • calculul amortizării lunare contabile si fiscale (în regim liniar, accelerat, degresiv 2);
  • modificarea valorii de inventar cu calculul diferenţelor de amortizare contabilă şi fiscală.

Rapoartele mai importante sunt:

  • lista de inventar a mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă;
  • situaţia amortizării pe lună sau cumulat pe an;
  • lista mijloacelor fixe transferate între secţii (locuri de folosinţă);
  • situaţia intrărilor şi ieşirilor de mijloace fixe într-o perioadă
  • balanţa mijloacelor fixe;
  • etc.