Intră în contÎnregistrare
Descriere Comint Contab Facturi Finanţe Gesmarf Gesmat Mifix CAR

VEMA COMINT

Comenzi interne

Realizează preluarea şi urmărirea comenzilor de fabricaţie permiţând gestiunea producţiei de serie, unicate sau prototipuri. Permite întocmirea antecalculaţiei şi postcalculaţiei de preţ pe produs. Oferă posibilitatea urmăririi producţiei pe baza programului lunar de producţie. Furnizează date cu privire la necesarul de aprovizionare pentru o perioadă dată.


Asigură următoarele funcţionalităţi:

 • întocmirea întocmirea antecalculaţiei de preţ pe produs;
 • evidenţa comenzilor interne de fabricaţie;
 • evidenţa consumurilor specifice pe produs;
 • evidenţa manoperei directe (normate) pe produs;
 • întocmirea fişei limită de consum;
 • calculul necesarului de materii prime şi materiale pe baza programului de producţie;
 • repartizarea cheltuielilor directe şi indirecte pe comenzi, produs;
 • analiza costurilor pe comanda şi/sau produs;
 • analiza abaterilor costului efectiv faţă de costul normat.

Rapoartele mai importante sunt:

 • situaţia consumurilor pe comenzi terminate şi neterminate;
 • situaţia predărilor pe comenzi;
 • fişa limită de consum;
 • antecalculaţia de preţ pe produs;
 • necesarul de materiale pe program de producţie;
 • analiza consumului de materiale pe produse;
 • raportul de producţie;
 • situatia abaterilor de costuri;
 • etc.